BMShop Blog

4

Hướng dẫn cài ROS Indigo

Hiện tại mình đang thực hiện nghiên cứu về ROS (Robot Operating System), để điều khiển Humanoid robot. ROS hiện tại chỉ hỗ trợ tốt trên nền tảng Linux. Sau đây là cách cài...

Tay máy phẳng hai bậc tự do 1

Điều khiển tay máy phẳng hai bậc tự do

Giới thiệu Bài viết này sẽ trình bày việc tính toán động lực học tay máy phẳng 2 bậc tự do. Quá trình tính toán phương trình động lực học sử dụng bằng Matlab...